Palvelut ja tuotteet

Ympäristöasiat

Yhdistys toimii golftoimialan edelläkävijänä ympäristöasioissa omalla Hiilineutraali golfkenttä -tuotteella sekä valistamalla ympäristöasioista muita alan toimijoita.

Yhdistyksen kärkihankkeena on Carbon Neutral Golf Course, eli Hiilineutraali golfkenttä. Mittaamalla golfkentän hiilijalanjälki siihen suunnitellulla työkalulla, saadaan vertailukelpoista tietoa toimialalta. Tulosten lisäksi kenttä saa ehdotuksen oman hiilijalanjälkensä pienentämiseksi. Kansainvälisiin standardeihin perustuvalla mittauksella on myös maailmanlaajuiset mahdollisuudet.

Lue lisää >

Koulutus

Yhdistys järjestää seminaaripäiviä golftoimialan johdolle ja avainhenkilöille.
Vuosittain toteutettavia ovat TJ&PJ-päivä, Ympäristöpäivä, Hallitustyöskentely- ja Juridiikkapäivä. Kenttäyhtiöiden hallitusten jäsenet haluavat tietoa ja me tarjoamme sitä heille. Autamme kenttiä profiloitumaan ja löytämään omat vahvuutensa.

Viestintä

Yhdistys julkaisee omaa Honour-Golf -julkaisua sekä toimii aktiivisesti sosiaalisen median kanavissa. Viestinnän tarkoituksena on valistaa golfalan toimijoita sekä golfpelaajia ympäristöasioista, golfkentän toiminnasta ja muista ajankohtaisista asioista. Uudet kotisivumme, Honour-lehden digitaalinen kehitys ja sosiaalisen media kanavien tehokas hyödyntäminen tukevat viestintätavoitteitamme.

Yhteistyö ja vaikuttaminen

Yhdistys toimii yhteistyössä muiden alan yhdistysten ja toimijoiden kanssa löytääkseen parhaat ja tehokkaimmat mahdolliset toimintatavat aina kyseessä olevaan toimintoon tai palveluun.
Suomen Golfkentät ry:llä on myös kansainvälinen ulottuvuus, sillä olemme jäsenenä Golf Course Association Europessa (GCAE). Sen kautta saamme kiinnostavaa vertailutietoa ja kuulemme ensimmäisinä esimerkiksi EU:n golfalalle suunnittelemista säädöksistä.

Yhteisostot

Yhdistys tarjoaa jäsenyrityksille mahdollisuuden osallistua yhteisostoihin. Yhteisostoja tehdään niillä osa-alueilla, joilla voidaan saavuttaa huomattavaa hintaetua. Tällä hetkellä toimivaa yhteistyötä tehdään mm. Vantaan Energian kanssa. Useat kentät ovat saaneet huomattavia säästöjä energiahankinnoissaan ja ovat nyt ”vihreän” sähkön käyttäjiä. 

Suomen golfkenttien yhdistys on kenttäyhtiöiden asialla

Suomen golfkenttien yhdistys ry on perustettu vuonna 2002 huolehtimaan golfkenttien edunvalvonnasta ja yhteistyöstä. SGK edustaa golfkenttien omistajia suhteessa muihin golfin etujärjestöihin.

SGK toimii golfkenttien välisenä yhteistyöelimenä, jossa voidaan keskustella alan tilanteesta ja ratkoa mahdollisia yhteisiä ongelmia.

Lisää aiheesta

SGKY huolehtii omistajien eduista muun muassa tuottamalla jäsenkentilleen Etu- ja Kultakortit, jotka mahdollistavat edullisen vastavuoroisen tutustumisen toisiin kenttiin Suomessa ja muualla Euroopassa.

Vielä lisää aiheesta

SGKY huolehtii omistajien eduista muun muassa tuottamalla jäsenkentilleen Etu- ja Kultakortit, jotka mahdollistavat edullisen vastavuoroisen tutustumisen toisiin kenttiin Suomessa ja muualla Euroopassa.