Hiilineutraali Golfkenttä

Hiilineutraali golfkenttä – Carbon Neutral Golf Course

Suomen Golfkentät ry käynnisti vuonna 2017 hankkeen golfkenttien hiilijalanjäljen mittamiselle, Meri-Teijo Golfin toimiessa hankkeen pilottina. Hanke saa mittavaa taustatukea Climate Leadership Coalitionin puheenjohtajalta Jouni Keroselta ja yhdistyksemme 50 jäsenkentältä. Tasauspäiväseminaarien asian tärkeyttä korostavien puheenvuorojen ansiosta jo parikymmentä suomalaista golfkenttää on käynnistänyt toimenpiteet oman hiilijalanjälkensä mittaamiseksi.

Ilmastonmuutoksen asiantuntijan, Jouni Kerosen esitys syksyllä 2017 pidetyssä syysseminaarissa avasi monen silmät sille, mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys. Kasvihuonepäästöjen vaikutus muun muassa merivesien lämpenemiseen aiheuttaa jo nyt rajuja sääilmiöitä ympäri maailman. Meillä jokaisella on vastuu oman toimintamme ympäristöystävällisyydestä ja golfkentät voivat olla siinä edelläkävijöitä. Hiilijalanjäljen mittauksella golfkentät saavat työkalun oman toimintansa kehittämiseen, jonka tavoitteena tulee olla hiilineutraali golfkenttä.

Tavoitteena ympäristöystävällinen
ja hiilineutraali golfkenttä

Golfkenttien hiilijalanjäljen mittaaminen laajemmassa mittakaavassa käynnistyi keväällä 2019. Kunnianhimoiseksi tavoitteeksi asetettiin 20 kotimaisen kentän mittaaminen, jolloin kenttien keskinäistä vertailutietoa syntyisi kiinnostavasti. Kymmenkunta kenttää oli jo tehnyt maaliskuussa 2019 sopimuksen SGK:n kanssa ja sama määrä kiinnostuneita oli jonossa, kertoen toimialan halusta olla edelläkävijänä tärkeässä asiassa. Suomen Golfliiton ilmoitus (6.3.2019) ilmastorahaston perustamisesta tukee hiilineutraalin toimialan tavoitteita.

Vahva toimija mukaan

Helsingin Golfklubilla on käynnissä tietojen kerääminen lannotteiden, kasvinsuojeluaineiden ja energian käytöstä sekä kymmenistä muista hiilijalanjäljen laskentaan vaikuttavien yksityiskohtien selvittämisestä. Tali halusi olla ensimmäinen golfkenttä jolle mittaus tehdään, pilottina toimineen Meri-Teijo Golfin jälkeen. Golfkentän sijainti keskellä vilkasta asutusta Helsingin Pitäjämäessä antaa mittaukselle vahvan motiivin. Ympäri vuoden alueen asukkaille toimivalle luontokeitaalle on tärkeää viestiä turvallisesta ja ympäristöä suojelevasta toiminnasta.

Golfkentän hallituksen strateginen työkalu

Hiilijalanjäljen laskennassa mitataan golfkentän aiheuttama ilmastonlämpenemisvaikutus elinkaariarviointimenetelmää ja kansainvälisiä laskentastandardeja noudattaen. Laskennan pohjana on GHG-protokollan mukainen mittaus, jossa golfkentän toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin: 1: Oman toiminnan aiheuttamat khk-päästöt, 2: Ostetun energian tuotannosta syntyvät khk-päästöt, ja 3: Yrityksen toiminnasta epäsuorasti aiheutuvat khk-päästöt, joihin yritys ei voi suoraan vaikuttaa.

Tuloksia ruokkiva prosessi

Golfkentän hiilijalanjäljen laskenta tehdään asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman helposti ja selkeästi. Asiantuntijamme vastaavat golfkenttien tiedonkeruusta yhteistyössä asiakkaan kanssa ja tuloksena saadaan golfkentän hiilijalanjälki nykytilassa. Nykytilan rinnalla kentälle lasketaan myös erillinen referenssitulos, jossa huomioidaan mahdollisten kehitystoimien vaikutus kokonaishiilijalanjälkeen. Laskennan perusteet ja tulokset toimitetaan asiakkaalle hiilijalanjälkiraportissa. Standardien ja rajausten ansiosta eri golfkenttien mittaustulokset ovat keskenään verrattavissa.

Miten pääsee mukaan?

Hiilineutraali golfkenttä on Suomen Golfkentät ry:n kärkihanke ja mukaan merkittävään ympäristötyöhön pääsee ottamalla yhteyttä yhdistyksen toimitusjohtajaan, Antti Hiltuseen. Tulemme hankkeeseen kuuluen järjestämään korkean tason alueellisia ympäristöseminaareja, yhdessä valtiovallan, kaupunkien, kuntien ja golftoimialan vaikuttajien kanssa.

Hanke on myös kansainvälisesti kiinnostava ja se esitellään SGK:n emoyhdistyksen, Golf Course Association Europen seminaarissa Berliinissä huhtikuussa 2019.

Lisätietoja hankkeesta antaa:
Antti Hiltunen
Suomen Golfkentät ry
puh. 0400 355 434

Ilmastonmuutos on uhka golfille

Golfarin mielestä golfkausi Suomessa saisi alkaa vaikka kuinka aikaisin ja jatkua pitkään. Kuvasimme tämän videon maaliskuun lopulla jolloin aurinko paistoi ja lämpötila oli kolmetoista lämpöasteen tienoilla. Muutama golfkenttä Eteleä-Suomessa oli jo avattu pelaajille. Videolla Climate Leadership Coalition toiminnanjohtaja Jouni Keronen kertoo miksi kaikki ei olekaan hyvin ja mitä meidän tulisi tehdä.

Videon voit katsoa tästä!