Talous ja toimintaolosuhteet

Talous- ja toimintaolosuhteet

SGK auttaa golfyhteisöjä menestymään ja edistää niiden elinvoimaisuutta.
Käytännön tasolla SGK tukee Suomi-Golfin tukitiimin toimintaa, jossa yhdistyksen toimitusjohtaja Antti Hiltunen vastaa liiketoiminnan kehittämisestä.
– Yhdistys tuottaa toimialaraportteja, golfbarometrejä sekä konsultoi kenttäyhtiöitä liiketoiminnan osa-alueella, kertoo Antti Hiltunen. Ensimmäisiä tuloksia nähtiin vastikään toimialapäivillä, jossa kenttäyhtiöillä todettiin menevän arveltua paremmin talouden näkökulmasta. Ensimmäiseen toimialaraporttiin tiedot jouduttiin keräämään useista eri lähteistä ja käsittelemään manuaalisesti. Jatkossa dataa tuotetaan automaattisesti, jolloin tietojen analysointiin voidaan panostaa enemmän.

Kenttien odotettua paremmat talousluvut

Golfkenttäyhtiöiden liikevaihto oli keskimäärin 721 923 euroa. Uudenmaan kenttien reikäkohtaisen liikevaihdon keskiarvo oli vähintään puolitoista kertaa suurempi muiden alueiden vastaavaan keskiarvoon verrattuna. Kenttäyhtiöiden omavaraisuusaste oli hyvä tai tyydyttävä 84,3 %:lla ja välttävä tai heikko 15,7 %:lla. Kentillä menee siis paremmin kuin yleisesti puhutaan.  

Taloustilastot perustuvat pääosin Asiakastiedolta saatuihin golfkenttäyhtiöiden tilinpäätöstietoihin vuosilta 2013-2017. Vertailukelpoisia tietoja oli saatavissa 102:sta kenttäyhtiöstä. Seurapohjaisten kenttien tietoja ei ollut mukana. Lisäksi sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminta koostui pääosin muusta kuin golftoiminnasta, ei huomioitu.