Palvelut ja tuotteet

Toimitaanko sivuraiteella?

Salin täysi golfyhtiöiden ja yhteisöjen päättäjiä osallistui Juridiikkapäivään 17.5. Kalastajatorpalla, joten voi hyvin todeta juridisten asioiden olevan erittäin akuutteja ja selvennystä vaativia tämän hetken muuttuvassa toimintaympäristössä.
Juridiikkapäivä oli SGK:n ensimmäinen aihetilaisuus tänä vuonna neljästä järjestettävästä tilaisuudesta. Saavutetun suosion pohjalta kannattaa huomioida ajoissa ilmoittautuminen jäljellä oleviin tilaisuuksiin. Kaikissa on luvassa painavaa asiaa.

Jarmo Henriksson vei päivän erinomaisesti läpi, käsitellen kaikki ne osa-alueet, joihin tarvitaan asiantuntemusta ja tietoa, jotta voidaan tehdä muutoksia golfyhtiöiden toimintaan lainmukaisesti, sekä ohjeita miten menetellään erilaisissa eteen tulevissa juridisissa ongelmissa.
Seminaarin osallistujat esittivät hyvin monipuolisesti käytännön kysymyksiä, joihin saatiin vastauksia perustuen lähinnä osakeyhtiölakiin ja oikeusistuimien ratkaisuihin.

Monimuotoisia peliratkaisuja, myös ilman vastikevelvollisuutta

Mielenkiintoista oli havaita erityisesti yhtiöiden samankaltaiset suunnitelmat yhtiöjärjestysten muuttamisesta ja omien osakkeiden hankinnasta ja niihin liittyvistä käytännön kysymyksistä.
Samoin vastikevapauteen liittyvät kysymykset korreloivat erittäin hyvin sitä keskustelua, jota tällä hetkellä käydään monien yhtiöiden strategian suunnittelussa, edettäessä kohden monimuotoisia tarjottavia peliratkaisuja ilman vastikevelvollisuutta, kunkin yhtiön profiilin mukaan.
Esille nousi ehkä yllättävänkin paljon kommentteja osallistujilta, että yhtiöissä tehdyt ratkaisut eivät ole olleet aina tarkasti lainmukaisia. Alan ammattilaisen mukaan kuitenkin sovelletutkin ratkaisut ovat parempia kuin että ei tehtäisi mitään, varsinkin silloin, kun laista ei saa yksiselitteistä vastausta.

Hämäräkauppiaita jälleen liikkeellä!

Seminaarissa käsiteltiin viimeaikojen akuuttia aihetta ”Golfosakkeiden hämäräkaupat”, joka edelleen jatkuu. Yleisesti ottaen keskustelusta voi vetää sen johtopäätöksen, että vaikka yhtiöiden toimiva johto käyttää sen kanssa paljon aikaa, tärkeämpää olisi hallitusten tehdä yhtiön kannalta niitä ratkaisuja, joilla koko ”hämärä” osakekauppa katoaa tarpeettomana ja siten vapauttaa toimitusjohtajat keskittymään yhtiöiden toiminnan pyörittämiseen.

Aika yllättävää oli myös kuulla, että yhtiöiden hallitusten kokoukset käsittelevät miltei enemmän juridisia kysymyksiä kokouksissaan kuin varsinaisia yhtiön toimintaan ja tulevaisuuteen keskittyviä asioita.
Varsin mielenkiintoinen ja samalla hallitusten kannalta surullinen oli toteamus, että toimitusjohtajat joutuvat tekemään hallituksille kuuluvia tehtäviä erityisesti näissä juridisissa kysymyksissä. Mikäli näin on asian laita, on syytä esittää eräänlainen omantunnon kysymys, toimiiko hallituksemme sivuraiteella yhtiön johtamisessa.

Jarmo Turtiainen
SGK ry
puheenjohtaja